FAQ

Wat is een lifecoach?

Een lifecoach begeleidt mensen in hun persoonlijke groei en vanaf hun huidige situatie naar hun gewenste situatie. Jij staat centraal. Een coach is geen therapeut of consulent. Therapie behandelt eerder het verleden, terwijl coaching focust op de toekomst. Je krijgt inzichten en tools die je in staat stellen om je situatie en toekomst te transformeren en het pad te volgen van je ware zelf.

Hoeveel tijd zit er tussen de sessies?

De gemiddelde frequentie van de sessies in de formules 'transformatie' en 'zingevingstraject' is eens in de twee à drie weken. Op die manier heb je voldoende tijd om de inzichten die je meeneemt te plaatsen en opdrachten uit te werken. Ook blijft de regelmaat er zo in. Dat helpt om blijvende veranderingen door te voeren. De duur van de begeleiding en het aantal sessies is afhankelijk van de persoon en de situatie/situaties.

Wat is gender?

Het concept gender verwijst naar de ideeën en verwachtingen rond 'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid'. Die genderopvattingen zijn cultuurgebonden. Ze variëren en evolueren doorheen tijd en ruimte.

Kan ik een blogartikel over Oriënta-coaching schrijven? Geef je een interview?

Ja, contacteer me met je voorstel.

Hoe werkt gender?

Gender maakt een deel uit van je identiteitsbeleving. Daarnaast ordent gender de samenleving aan de hand van mannelijke en vrouwelijke stereotypen. Denk bijvoorbeeld aan 'mannenberoepen' en 'vrouwenberoepen'. Die historisch gegroeide ordening is niet neutraal en neemt vaak de vorm aan van een hiërarchie waar mannelijke eigenschappen boven vrouwelijke eigenschappen worden gezet. Die genderstereotiepe opvattingen rond vrouwen en mannen bepalen vervolgens wat kan (en wat niet) in onze samenleving. Ze zitten vervat in onze gewoontes, regels, taal, media, politieke en economische systemen. Denk maar aan het 'glazen plafond' of aan hoe het niet evident is voor mannen om ouderschapsverlof op te nemen. Kortom gender speelt een grote rol in ieders leven.