Scholen

Trainingen & workshops voor scholen, hogescholen en universiteiten

Interactief, kritisch en educatief

Oriënta-coaching biedt trainingen en workshops aan op maat voor al wie meer wil weten over inclusiviteit, diversiteit, gendergelijkwaardigheid, over de impact van vooroordelen op diverse aspecten van ons leven. Onze trainingen zijn interactief en leggen zoveel mogelijk de link met de leefwereld van de deelnemers. Aan de hand van voorbeelden worden deelnemers uitgenodigd om na te denken over zaken die we vaak als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen en om hun eigen denken en handelen in vraag te stellen. Een workshop met een inhoud die zowel op privé als op professioneel vlak je blik op de wereld kan veranderen. Be the change you want to see.

Je kan ons ook contacteren om een training of workshop op maat uit te werken rond diversiteit, gendergelijkwaardigheid en inclusie voor een symposium rond burgerzin, een personeelsdienst dag of een event. Een workshop, lezing of presentatie duurt 1.30 tot 3 uur (dit wordt bepaald na overleg). Interesse? Contacteer ons.

Vormingen en workshops voor scholen, leerkrachten en ouders

Ideeën over hoe we ons horen te gedragen zijn vaak traditioneel en berusten op stereotiepe denkbeelden. Zoals: mannen werken en vrouwen zorgen. Scholen en leerkrachten spelen een belangrijke rol in het socialisatieproces rond gendergelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie. Oriënta-coaching adviseert en versterkt via workshops en/of persoonlijk begeleiding leerkrachten en scholen rond deze thema's.

Doelgroep: Voor leerkrachten, docenten en directies van lagere school, middelbaar onderwijs en hoger onderwijs.
Vorming rond genderbewust lesgeven en genderbewust schoolleiderschap. Je kan deze workshop in je eigen school of scholengroep, of op je studiedag organiseren.

Wat is het effect van deze workshop?
  • Je krijgt inzicht in de geschiedenis en culturele oorsprong van genderstereotypering
  • Genderstereotypering leren herkennen en leren vermijden zodat elke leerling de kans krijgt zich vrij te ontplooien
  • Bewustwording en reflectie rond eigen ideeën rond gender
  • Tips & tricks om onmiddellijk mee in de klas aan de slag te gaan
Girl in space

Webinar(online): Wat is gender? (1.30 uur)

Het concept gender verwijst naar de ideeën en verwachtingen rond 'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid'. Die genderopvattingen zijn cultuurgebonden. Ze variëren en evolueren doorheen tijd en ruimte. Je kan gender zien als behang: het is er altijd, maar soms zien we het niet meer. De invloed ervan is meestal onbewust. Toch is onze samenleving ermee doordrongen: van het speelgoed dat we onze kinderen geven, tot de vakjes die we aankruisen op formulieren en de wc's die we geacht worden te gebruiken.

Maar wat is nu het verschil tussen sekse en gender? Hoeveel genders zijn er? Bestaat er een ander woord voor ‘gender’? Welke stereotypen zijn er? Hoe kunnen we deze vermijden? Kies je roze voor meisjes, blauw voor jongens, of juist niet? Wat is genderneutraliteit? Hoe word je genderbewust(er) in de opvoeding?

Deze webinar verruimt je (gender) blik op de wereld.

Doelgroep: voor iedereen toegankelijk: ouders, leerkrachten, hulpverleners. Kortom voor mensen die zich willen informeren over het onderwerp.

Tarief: €79 voor 1,5u (inclusief btw)

Wat krijg je bij Oriënta-coaching?

  • Webinar of masterclass van anderhalf uur rond het thema gender.
  • Hapklare info
  • Handvaten om je te empoweren in de omgang met het thema gender.
  • Ruimte om vragen, bedenkingen en aanvullingen te delen.
  • Boekenlijst, lijst vol resources online en offline
  • Verklarende woordenlijst

Interesse?
Contacteer ons via info@orienta-coaching.be of 0476.58.26.34 .

Doe nu je aanvraag Foto diversiteit