Aanbod voor
Bedrijven & organisaties

Oriënta-coaching is een coachingpraktijk en trainings- en adviesbureau voor bedrijven die ondersteuning op maat biedt bij het bouwen van een inclusieve bedrijfsorganisatie waar diversiteit wordt omarmd; dit in lijn met de bedrijfsprioriteiten.

Wij adviseren, als inclusieadviseur en diversiteitsexpert bedrijven en organisaties rond het thema Diversiteit en Inclusie (D&I) voor een duurzaam en inclusief werkklimaat op de werkvloer. Met een concreet diversiteitsaanbod willen we bedrijven ondersteunen bij het implementeren en/of het uitvoeren van hun diversiteitsbeleid, en hen helpen om diversiteitsambities te realiseren om zo een meer agile en toekomstgericht bedrijf te creëren.

We begeleiden of assisteren ook bij aanwervingsprocedures, interculturele - en/of intergenerationele conflicten binnen de organisatie en bieden trainingen en workshops aan op maat voor al wie meer wil weten over inclusiviteit, diversiteit, gendergelijkwaardigheid, over de impact van vooroordelen op diverse aspecten van ons leven. Onze trainingen zijn interactief en leggen zoveel mogelijk de link met de leefwereld van de deelnemers. Aan de hand van voorbeelden worden deelnemers uitgenodigd om na te denken over zaken die we vaak als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen en om hun eigen denken en handelen in vraag te stellen. Een workshop met een inhoud die zowel op privé als op professioneel vlak je blik op de wereld kan veranderen. Be the change you want to see!

Een workshop duurt 1.30 tot 3 uur (dit wordt bepaald na overleg). Interesse? Neem contact op

Elaine Welterot
Do the best you can until you know better.
Then when you know better, do better.
Maya Angelou

Onze unieke aanpak op maat en onze 10jaar+ expertise in het veld zorgen voor een grotere instroom en behoud van talent en helpt een duurzaam klimaat te creëren binnen het bedrijf om zo mee te helpen bouwen aan de toekomst van morgen. Dankzij onze commerciële- en managementervaring in combinatie met ons zelf ontworpen, actueel en wetenschappelijk gefundeerd D&I-model (corporate antropologie, gender & diversiteitsexperte) kunnen wij organisaties en bedrijven op een unieke wijze bijstaan voor een blijvende impact. We helpen je als externe partner een weg te vinden in een snel veranderende samenleving.

We helpen bij:

Interesse?
Contacteer ons via info@orienta-coaching.be of 0476.58.26.34 .

Hoe?

We zitten steeds samen met de zaakvoerder, HR dienst en/of bevoegde interne stakeholders en voeren een nulmeting uit. Op deze manier brengen we de huidige situatie in kaart om vervolgens een stappenplan te creëren op maat van het bedrijf in lijn met haar bedrijfsprioriteiten, bedrijfsgeschiedenis, DNA en haar bedrijfscultuur.

Welke resultaten help ik je bereiken:

Wat zet ik hiervoor in?

Fase 1: Research

Data (en analyse):We maken een 360°scan van het bedrijf op drie niveaus a.d.h.v. een zelf ontworpen actueel en wetenschappelijke gefundeerd D, E &I analysemodel gefundeerd op actuele en wetenschappelijke tools (Master Gender & Diversity). Zo kunnen we de verbeterpunten en uitdagingen volledig in kaart brengen en eventuele blinde vlekken spotten

Interviews en focusgroepen: Als corporate antropologe, diversiteitsexpert en coach ga ik na wat er echt leeft op de werkvloer en bij de werknemers zodat er een maatschappelijk draagvlak is voor het D&I beleid.

Fase 2: Analyse en rapportering

Na grondige analyse, brengen we onze bevindingen samen in een rapport dat vervolgens grondig wordt uiteengezet aan de interne stakeholders.

Fase 3: Roadmap

We maken samen in co-creatie met de interne stakeholders en met behulp van ons D, E &I werkboek een stappenplan en roadmap naar duurzame verandering in lijn met de bedrijfsprioriteiten met duidelijk gedefinieerde quarterly milestones. We helpen bij het opstellen en formuleren van een meer inclusief beleid zodat iedereen zich binnen het bedrijf welkom voelt, kan doorgroeien en zich kan ontwikkelen.

Inclusie adviseur

Naast het bouwen van een inclusieve bedrijfsorganisatie waar diversiteit wordt omarmd begeleiden, of assisteren wij ook bij interculturele- of intergenerationele conflicten binnen de organisatie. Neem hiervoor contact met ons op. Samen brengen we in alle discretie de huidige situatie in kaart om zo tot de kern van het probleem te komen voor een oplossing op maat. Wij voorzien in dit kader ook vormingen, trainingen en interactieve workshops voor medewerkers tegen vooroordelen op de werkvloer en rond inclusief leiderschap.

Trainingen & workshops

Interactief, kritisch en educatief

Een workshop of training duurt 1.30 tot 3 uur (dit wordt bepaald na overleg).

Oriënta-coaching biedt door het in kaart brengen van onbewuste vooroordelen op de werkvloer haar expertise aan voor de creatie van een inclusieve bedrijfscultuur waar individuen elkaar écht versterken. Waar men niet in hokjes denkt en iedereen actief wordt betrokken. Want het is enkel wanneer we gelijkwaardig gaan samenwerken, dat ondernemen zijn maximale kracht vindt.

Doelgroepen: bedrijven, communicatiemedewerkers, projectmedewerkers, publieke instellingen, die inclusie, diversiteit en empowerment als waarden uitdragen. Want inclusie is méér dan een checklist afvinken. Inclusie is aan de slag gaan met het verschil. Het verschillend-zijn opzoeken, uitnodigen, zichtbaar maken en samen overstijgen.

Wat is het effect van deze workshop en/of training?

Interesse? Contacteer ons via info@orienta-coaching.be of 0476.58.26.34 .

Inzetten op gelijkwaardigheid en diversiteit is een krachtige pijler binnen duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen en de SDG-doelstellingen van de VN.

SDG Doelstellingen

Vragen? Wil je een vrijblijvende kennismaking: neem contact op via het contactformulier of via info@orienta-coaching.be en we contacteren je zo snel mogelijk!