Aanbod voor
bedrijven, organisaties en scholen

Elaine Welterot
Do the best you can until you know better.
Then when you know better, do better.
Maya Angelou

Trainingen & workshops

Interactief, kritisch en educatief

Oriënta-coaching biedt trainingen en workshops aan op maat voor al wie meer wil weten over inclusiviteit, gender en gender bias, over de impact van gender, labels en stereotypen op diverse aspecten van ons leven en over hoe we genderbewust(er) in het leven kunnen staan. Onze trainingen zijn interactief en leggen zoveel mogelijk de link met de leefwereld van de deelnemers. Aan de hand van voorbeelden worden deelnemers uitgenodigd om na te denken over zaken die we vaak als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen en om hun eigen denken en handelen in vraag te stellen.

Hoe kun je mechanismen die genderongelijkheid in stand houden leren begrijpen, en - vooral - hoe kun je je eigen 'blinde vlekken' spotten en met een nieuwe 'gender'-bril naar de realiteit kijken?

Een workshop duurt 1.30 tot 3 uur (dit wordt bepaald na overleg). Interesse? Contacteer ons via info@orienta-coaching.be of 0476.58.26.34 .

Trainingen en workshops voor bedrijven, vzw's en publieke instellingen

Doelgroepen: bedrijven, communicatiemedewerkers, projectmedewerkers, publieke instellingen, die inclusie, diversiteit en empowerment als waarden uitdragen. Want inclusie is méér dan cijfers. Meer dan 'tick the box'. Inclusie is aan de slag gaan met het verschil. Het verschillend-zijn opzoeken, uitnodigen, zichtbaar maken en samen overstijgen.

Wat is het effect van deze workshop?

Een workshop met een inhoud die zowel op privé als op professioneel vlak je 'gender'-blik op de wereld kan veranderen. Be the change you want to see.

Vormingen en workshops voor scholen

Doelgroepen: Voor leerkrachten, docenten en directies van lagere school, middelbaar onderwijs en hoger onderwijs.
Vorming rond genderbewust lesgeven en genderbewust schoolleiderschap. Je kan deze workshop in je eigen school of scholengroep, of op je studiedag organiseren.

Wat is het effect van deze workshop?

Interesse?
Contacteer ons via info@orienta-coaching.be of 0476.58.26.34 .

Inclusieadviseur

Oriënta-coaching biedt -als inclusieadviseur- ondersteuning in het bouwen van een inclusieve bedrijfsorganisatie waar diversiteit wordt omarmd. Wij begeleiden, of assisteren ook bij aanwervingsprocedures of intergenerationele conflicten binnen de organisatie.

Interesse?
Contacteer ons via info@orienta-coaching.be of 0476.58.26.34 .

Webinar(online) of masterclass: Wat is gender: 1.30 uur

Doelgroep: voor iedereen toegankelijk: ouders, leerkrachten therapeuten. Kortom voor mensen die zich willen informeren over het onderwerp.

Gender, genderidentiteit, genderstereotypen, genderexpressie, non-binair enz. zijn termen die bij veel mensen, ouders en trouwens ook bij therapeuten en hulpverleners, nogal wat vragen opwerpen. Vragen zoals:

Wat krijg je bij Oriënta-coaching?

  • Webinar of masterclass van anderhalf uur rond het thema gender.
  • Introductie tot theoretische concepten.
  • Hapklare info
  • Handvaten om je te empoweren in de omgang met het thema gender.
  • Ruimte om vragen, bedenkingen en aanvullingen te delen.
  • Boekenlijst, lijst vol resources online en offline
  • Verklarende woordenlijst

Interesse?
Contacteer ons via info@orienta-coaching.be of 0476.58.26.34 .

Foto diversiteit